Shiatsu i.c.m. Triggerpoint-therapie

Wanneer door de cliënt specifieke lichamelijke klachten worden benoemd of tijdens een massagebehandeling sprake bijkt te zijn van duidelijke pijnpunten, dan kan gekozen worden voor een combinatie met het behandelen van pijnpunten (triggerpoints of knopen).

Op basis van het Handboek Triggerpoint-therapie worden de betreffende pijnpunten gelokaliseerd. Door op een bewuste uitademing op dat punt druk te geven zal de pijn verminderen of zelfs helemaal verdwijnen. Er zijn aantoonbare relaties tussen lichamelijke klachten en pijnpunten, zelfs als de lokatie van het pijnpunt een andere plek is dan waar de klacht gevoeld wordt. Als het pijnpunt wordt behandeld zal de betreffende klacht mogelijk verminderen of verdwijnen. Het handboek Triggerpoint-therapie geeft hier duidelijke informatie over en suggesties om zelf pijnklachten te behandelen. (Zie www.triggerpointboek.nl)

Essentieel bij deze behandelvorm is de ademhalingstechniek bedoeld om ondanks de aandacht voor het pijnpunt toch te kunnen ontspannen. Op mijn aanwijzingen zal de cliënt diep inademen en langzaam, bewust uitademen terwijl het pijnpunt wordt gemasseerd. Dit wordt enkele keren herhaald. De cliënt geeft aan in welke mate druk kan worden gegeven.

Er is een duidelijke overlap tussen shiatsu-massage en triggerpoint-therapie. Shiatsu is gebaseerd op de Chinese Geneeswijze en Triggerpoint-therapie is gebaseerd op de Westerse Geneeskunde. Een combinatie is heel goed mogelijk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.